АЛФАВИТА̀Р

АЛФАВИТА̀Р м. Остар. Книж. Буквар. Моля ви, господине, да ми проводите до 7 алфавитари французки и да ми забележите да ви проводя цената. АНГ I, 75.

Списък на думите по буква