АЛФРЀСКО

АЛФРЀСКО ср. Изк. Живопис върху прясна мазилка; фреско.

— От ит. al fresco ’по прясно’.

Списък на думите по буква