АЛЧА̀К

АЛЧА̀К, мн. ‑ци, м. Диал. Дол. — А като си идех насам — каза Тошо, — ей там в алчака срещнах Гърдя. Й. Йовков, ЧКГ, 100.

— От тур. alçak ’нисък’.

Списък на думите по буква