АЛЧЍЯ

АЛЧЍЯ ж. Остар. и диал. Гипс. Чист калций не ся употребява, а повечето ся употребяват неговите съединения, от които по-главни са: .. 3. Симпурокисела вар (SO5CaO7) в търговията известна с имя гипс (алчия). С.Веженов, Х (превод), 46. Сярната кислота, като ся съедини с окисът на метал калций, т.е. с варът, съставя сярнокислия вар — сол, която наричат още гипс (алчия). И. Гюзелев, РФ, 19.

— От тур. alçı.

Списък на думите по буква