А̀ЛЧНОСТ

А̀ЛЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1. Силно, страстно желание за притежаване на материални блага — пари, имот, богатства и под. Откога тая алчност за злато и грабителство? Ив. Вазов, Съч. XXIII, 58. Божан вървеше и сипваше жито в хамбара си с една трескава алчност и ненаситност. Той събираше класовете, закачени по плета, и зърната, паднали на земята. Елин Пелин, Съч. III, 68. Тази гордост бе върнала юношеския ѝ [на Ирина] чар, бе прочистила погледа ѝ от мътилката на сметките и алчността. Д. Димов, Т, 554. Разказваше за дългите кървави войни, в които царят хвърляше народа, за да засища алчността си с нови богатства. .. Св. Минков, ПК, 16. — Виждаш ли, Анче, как алчността за имот погубва хората! Ето с този порок у човека, да има повече, отколкото му трябва, да трупа повече и повече за сметка на другите — срещу това се бори социализмът. В. Бончева, АП, 107.

2. Силно желание за храна, ненаситност при ядене или пиене. Огнянов ръваше бързо и лакомо питата, очите му светеха от алчност. Ив. Вазов, Съч. XXIII, 172. Но като свърши късата си молитва, той изви към Ния сините си очи, светнали от детински нетърпелива, хитра алчност и рече бързо, .. — Сипни ми още половин чашка ... от винцето. Д. Талев, ПК, 94-95. Върху сухите, жълти лица се показват само два реда зъби — и блясъкът на очите отразява алчността на гладни вълци. Л. Стоянов, Х, 121.

3. Страст, похотливост. И Ния мислѝ някое време за Вардарски, след разговора ѝ със свекървата. Ния също бе забелязала погледите на госта, смущението му, .. Тя познаваше тия мъжки погледи, .. , пълни с възхищение, с почуда, с покорно угодничество или с безсрамна алчност. Д. Талев, ПК, 87-88.

Списък на думите по буква