АЛЪ̀ШВЕРЍШ

АЛЪ̀Ш-ВЕРЍШ, мн. (рядко) -и, м. Остар, сега простонар. 1.Търгуване, търговия, покупко-продажба. Така си нарежда Младен работите и механата му от ден на ден все повече се пълни и алъш-веришът му става все по-голям. Т. Влайков, Съч. III, 172. След малко вратите на дългия и отрупан със стоки склад се отвориха широко и започна такъв алъш-вериш, какъвто не помнеха досега тефтерите на Нако. Кр.Велков, СБ, 139. Със свои яж и пий, алъш-вериш не прави. Послов. Има алъш-вериш. △ Става алъш-вериш. △ Как върви алъш-веришът? // Оборот. Лятото алъш-веришът е слаб, тъй е било винаги. Хората закусват с грозде, не им се гълта чорба. А. Гуляшки, ЗР, 145. И то, поне алъш-вериш да му е направил някога, кафе или чай да си е поръчал — нищо, брате! Нищичко! Ни за стотинка!. Чудомир, Избр. Пр, 99. Х. Коста: (на Митя) Е? Що има, що няма? — Алъш-веришите как са? Митьо: (слава богу ... добре? Д. Войников, КЦ, 44.

2. Печалба от търгуване, от продажба. Всяка вечер гледах от моя прозорец как фурнаджията — един очилат дядка — смята алъш-веришът. А. Гуляшки, ЗР, 52. Турчинът попита с пресипнал глас на завален преспански говор: — Туй ли сичко, бре? — Това е целият ни алъш-вериш днеска — отвърна троснато Ицо. Д. Талев, ПК, 133. Всякога като го запиташе някой все ся оплакваше, че няма алъш-вериш, че кярови няма, а пък всякога все бол харчеше. П. Р. Славейков, ЦП IV (превод), 175.

Имам алъш-вериш с някого. Остар. Намирам се, съм в някакви връзки, отношения с някого; вземане-даване. Не искам да имам с този човек алъш-вериш.

— Тур. alışveriş. — Друга (остар.) форма: алиш-вериш.

Списък на думите по буква