АЛЮ̀ЗИЯ

АЛЮ̀ЗИЯ ж. 1. Книж. Обикн. с гл. правя.Загатване, намек за нещо. Той [Груев] носеше от Каравелова условните знакове, които трябваше да успокоят съмненията на Стамболова: една книга на Тацита, .. , някакви алюзии върху един разговор за стара Гърция и пр. С. Радев, ССБ II, 24. Той прави алюзия, че е много доволен. △ Говоря с алюзии за нещо.

2. Литер. Стилистична фигура, при която се използва близкозвучащи дума или общоизвестен житейски, културен или исторически факт, когато се говори за нещо, за да може по асоциация да се направи намек за него. В много свои творби Любомир Левчев създава невероятна условност, .. ; използува внезапната ударност, скрита в алюзията, за да блесне същността на хрумването и на поетовата присъда. Ив. Спасов, БС, 101.

— От фр. allusion.

Списък на думите по буква