АМА̀

АМА̀1 съюз. Разг. I. За противопоставяне. 1. Свързва две изречения, при които действието във второто е противно на действието, проявата, твърдението в първото изречение; но, ала, въпреки това. — Трудим се да се прехраним, гладуваме, караме се, ама сме весели. .. Ив. Вазов, Съч. XXVII, 53. А как му се искаше да й продума! .. И зина веднъж биля — ама езикът му пусти не мръдна. Т. Влайков, Съч. I, 1941, 48. Господ забавя, ама не забравя. Погов.,П. Р. Славейков, БП II, 13. Стар е, ама се държи. ● За усилване.В съчет. с частица на̀; но. — Как да не дава искра? Щом е в изправност, ще дава. .. — Ще дава, ама на̀ не дава! М. Грубешлиева, ПИУ, 82. "Весела е, пъргава е, иска да помогне, — мисли си стрина Венковица, — ама на̀ не знае, не е сякаш и фатала." Т. Влайков, Съч. I, 1925, 201. // Свързва две изречения, при които действието във второто се противопоставя на действието в първото изречение, което е отрицателно; въпреки това, все пак, ала, но. Горо ле, горо зелена, / пътя ми не е оттука, / ама оттука ша мина. П. П. Славейков, КНП, 87. Думата не е врабче, ама, като я изпуснеш, не се улавя. Послов., П. Р. Славейков, БП I, 153.

2. Свързва две изречения, в които осъществяването на действието във второто е обусловено от действието в първото изречение; но, обаче. — Слушай, заеми ми за утре някой и друг патрон за зайци. — Хайде де, пак си ги надушил някъде. Ще дам, ама ще обадиш къде ще ходиш. Елин Пелин, Съч. IV, 226. — Ще ви водя, ама ще дадете нещо. Ако войводата се разсърди, мене най-първо ще бият. Ст. Загорчинов, ДП, 337. // Свързва две изречения, при които действието във второто, обикн. отрицателно изречение, не дава възможност да се осъществи действието в първото изречение; ала, но, обаче. — Да се оженя, — казва Шибил, — ама момите не ме искат. Й. Йовков, СЛ, 9. Срещнал би я вечер на чешмата, ама не смееше да иде там. Т. Влайков, Съч. I, 1941, 36.

3. В реплика или монолог — въвежда въз‑

клицателно или съобщително самостоятелно изречение, което съдържа възражение срещу твърдението в предходното изречение; но, обаче. — Ти колко имаш да взимаш от мене? Една крина .. — Ама не е тъй. Комшиите друго наредиха. Й. Йовков, Ж, 1945, 25. — Стой, бре човек, къде ще идеш? — Па ете у пъклото, — отговори старецът. . — Ама ти си писан за в рая. .. Елин Пелин, Съч. I, 32. — Свърти се в къщи, разбойнико, свърши някоя работа, та и мойто сърце да се напълни като на майка. Ама взема ли ти от дума! Г. Караславов, Избр. Съч. II, 453.

II. За съпоставяне. Свързва две изречения, за да се изтъкне известна разлика, несходство; но, ала, обаче. Маджарите, .. не ми са твърде по сърце, ама, виж, маджарките — против тях нямам нищо. Ал. Константинов, БГ, 3. — За какиното ти дете не знам, може така да му е било писано, — подхвана строго баба Кита Ортавълчанова, — ама на наш Михалча помогна, махна му треската като с ръка. Г. Караславов, СИ, 18.

III. За присъединяване. Присъединява изречения, с които се изяснява, уточнява или допълва казаното в предходното изречние; но, ала. — Отпреде на самата дупка пази смок. . — Ама това не е жив смок. Той е направен. Елин Пелин, Съч. II, 80. "Писа ми едно време, писа, па престана. За консул се учеше, ама жив ли е, умрял ли е, не зная." Ал. Константинов, Съч. I, 285. Райка в това време бе влязла в градинката да полива, па бе запяла безгрижно една кръшна и весела песен. Ама тъй сладко и милно пееше, че дядо Славчо,.., се просълзи. Т. Влайков, Съч. I, 1941, 10-11.

— От араб. през тур. ama.

А̀МА̀

А̀МА̀1 частица. Разг. За усилване. В началото на възклицателни изречения: 1. При изразяване на недоволство, раздразнение, яд, възмущение; ей че, бре1, брей1. — Чулът много топли. — Ама лапацало, а! — помисли съдията и се обърна строго: — Карай, карай, говедо! Елин Пелин, Съч. I, 46-47. — Ти защо ме лъжеш, бе магаре? Живея, казва, на един час път оттука. .. Ама работа, а! И. Петров, МВ, 212. ● В съчет.: ама а, ама де, ама ха, ама че, ама че а, ама па (диал.). Оно,.., нали е добиче, зер може някой да го научи да иде да пасе чужда нива, ама де... М. Георгиев, Избр. разк., 202. — Що ѝ кандисваш на тая чорбаджийка да се караш, ма!.. — смъмра Тошо жена си,.. — Аз не толко, че ми е дотрябвало да взема ум от тях,.., като какво ще кажат пък те.. — Ама па намери кой! Те да им е живи да ни изядат. Ст. Даскалов, БМ, 22. — Вятърът ти вее тебе, момче, покрай ушите. Три декара и половина за три хиляди! Ти луд ли си или какво?.. Ама, хаа! Това е имот бе, Тричко, не са трици. Ст. Даскалов, МЧ, 34. — Гледай ти! Подвеждали сме хората! Ама че приказки! А. Гуляшки, МТС, 87. — Бате Димитре — рече малкият, — гледай какво са ми дали: едно копче наместо пара. Ама че хора! А. Каралийчев, ТР, 180.

2. При изразяване на възхищение, задоволство или при изразяване на учудване, изненада, смайване. Ради: Добро утро! Белгун: Ама утро ли е, бай Ради? Свежо чисто! Н. Каралиева, ДП, 6. "По едно време усетих, кай, нещо тежко, нещо студено, ей тук, на гърдите си. Като отворих очите си: зъмя!" . Оттогаз момичето не го бива. Ей го, изсъхна като вейка. Гръдта го боли. . — Ама работа, ама работа! — чудеше се Моканина. Й. Йовков, ВАХ, 112-113. ● В съчет. ама че, ама па (диал.). Геньо излизаше от час на час изпод ниския покрив, взираше се радостно в небето, синьо и изцъклено, и потриваше ръце. — Ама че ден, ама че чудо — мърмореше си той. Г. Караславов, СИ, 71. Поп Антония чупна един залък от крайщника, топна с него среда, хапна го и засмука: — Ох, благина!... Ама па благо! Т. Харманджиев, КЕД, 63. — Ха, да ни е честито, Райчо. . Бре, ама па и машина... Ще срива синорите, та дим ще се дига... Кр. Григоров, Н, 135.

Списък на думите по буква