АМАЗО̀НСТВО

АМАЗО̀НСТВО, мн. няма, ср. Битие, начин на живот, съществуване на амазонка (в 1 знач.). Повечето учени.. смятат, че

амазонството е безспорна историческа реалност и намират обяснението му в учението за матриархата. К, 1968, кн. 8, 24.

Списък на думите по буква