АМАЛГАМА̀ЦИЯ

АМАЛГАМА̀ЦИЯ ж. 1. Техн. Начин за извличане на благородни метали от ситно смляна руда или от рудни пясъци, като се използва свойството на някои метали да образуват с живака амалгама.

2. Техн. Покриване с амалгама. Амалгамация на огледала.

3. Хим. Получаване на амалгама чрез разтваряне на някои метали с живак.

Списък на думите по буква