АМАЛГАМИРО̀ВАНЕ

АМАЛГАМИРО̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Амалгамиране.

Списък на думите по буква