АМА̀Н

АМА̀Н междум. Простонар. 1. За израз на досада, отегчение. Стоян дотича запъхтян, уплашен. Като видя, че невестата му е жива и здрава, че нищо не се бе случило, той въздъхна: — Уф! Аман вече. .. Измъчиха ме. Д. Талев, ЖС, 75. Момчето искаше да ни развежда низ други отделения. Аман! Не ща ти касапниците. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн.V, 55. "Аман, боже, зла свекърва, / зла свекърва кавгаджийка, / кавгаджийка, махнаджийка, / кога пера, препира го. Нар. пес., СбВСт, 473.

2. За израз на настойчива молба за помощ, милост, пощада при мъка, отчаяние, безпокойство. — Аман, дядо хаджия, недей прави сега така! — Ако съм продумал нящо повече, аз бях малко пиян. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 152. Султана закърши пръсти още от вратата, щом видя врачката: — Аман, ханъм! Спаси ми детето, кръвта не спира, изтече. .. Д.Талев, ЖС, 410. Щом слазох и Петър ме среща: "Аман, бай Павле, тук да стоиш, да не си ходиш. Ей сега минаха ония. И Иванчо беше." Й. Йовков, ВАХ, 144. ● В съчет.: аман заман. "Вай Гьорге, аман заман теб те искаме за кум." П. Незнакомов, БЧ, 138. Пари той не можеше да намери отникъде.. Ходил при Каракунев, не го огряло и дойде при мене, аман заман! Зло ли му сторих, че го извадих от батака? Ем. Станев, ИК II, 94.

3. Като частица. Нар. поет. Припев в народни песни без определено значение; ох леле. — Дай, Яно, да те целуна, / дай, Яно, да те прегърна, / дай, Яно да те цалуна, ох аман. Нар. пес., СбНУ XLVI, 168. Тамо горе под яорот / извор вода извираше / студена, аман студена. Нар. пес., СбБрМ, 458. Разлюляла се Йорданка, / сряд море на два каика, / ох аман, аман. Нар. пес., СбНУ XLVI, 96. Карала се е Мариа, / гюл аман, аман, / със нейна стара свекърва. Нар. пес., СбНУ XLIV, 213.

Рекъл (казал, викнал) съм аман от някого или нещо. Разг. Съвсем ми е дотегнал някой или нещо и не мога повече да го понасям. — Аман съм рекъл от патенти и от даване! — завърши с някаква злъчност бае Цено. Т. Влайков, Съч. III, 7. Аман са турци викнали / аман от тези гяури / аман от тоз дели Марко. / Ката ден Марко ни кара / зорлън сланина да ядем. Нар. пес., СбНУ XXVI, 145. Падам / падна на аман. Простонар. Горещо се помолвам някому; примолвам се. При турците беше лошо, наистина, но като паднеш на аман, .. , намираш милост и прошка. Ив. Вазов, Съч. VII, 92.

— От араб. през тур. aman ’милост, закрила’.

Списък на думите по буква