АМАРА̀НТ

АМАРА̀НТ м. Едногодишно тревисто растение от семейство щирови с дребни, събрани в гъсти съцветия тъмночервени цветове, разпространено в страните с топъл климат, което в древността е било символ на безсмъртие. Amarantus.

— От гр. Bμάραντος ’неувяхващ’.

Списък на думите по буква