АМАТЬО̀РСТВО

АМАТЬО̀РСТВО, мн. няма, ср. Книж. Занимаване с нещо като любител, а не като професионалист; любителство.

Списък на думите по буква