АМБАЛА̀Ж

АМБАЛА̀Ж, мн. няма, м. 1. Опаковка на стоки за по-удобно транспортиране и продаване. Полагат се грижи за по-добър амбалаж на стоките. △ Направиха добре амбалажа на стъклата за прозорци. △ Стъклен амбалаж.

2. Събир. Материали (хартия, платно, дъски и др.) за опаковка. Фабрика за амбалаж.

— Фр. emballage ’опакована стока, вързоп’.

Списък на думите по буква