АМБАЛА̀ЖЕН

АМБАЛА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. 1. Който е предназначен или служи за амбалаж, за пакетиране. Амбалажен картон. Амбалажни сандъци. Амбалажна стъклария.

2. Който е предназначен за изработване на материали за амбалаж. Амбалажна промишленост. Амбалажна фабрика. Амбалажен отдел. Амбалажен цех.

Списък на думите по буква