АМБАРКАДЀР

АМБАРКАДЀР м. Мор. 1. Място за товарене на кораб.

2. Място за качване на пътници на превозно средство.

— Фр. embarcadere.

Списък на думите по буква