АМБАСА̀ДА

АМБАСА̀ДА ж. Остар. 1. Посолство, легация.

2. Сграда, в която се помещава дипломатическо представителство на чужда държава.

— От фр. ambassade.

Списък на думите по буква