АМБАСАДЬО̀Р

АМБАСАДЬО̀Р м. Остар. Посланик, пълномощен министър. Преди няколко време се извести, че британския амбасадор е налягал пред Султана с една програма от реформи. Пряп., 1903, бр. 79, 2.

— Фр. ambassadeur.

Списък на думите по буква