АМБАСАДЬО̀РСКИ

АМБАСАДЬО̀РСКИ, ‑ска, ‑ско, мн.

ски. Остар. Прил. от амбасадьор.

Списък на думите по буква