АМБИВАЛЀНТЕН

АМБИВАЛЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Двойнствен, двузначен, противоречив. И тримата [писатели] сякаш са се наговорили да "фотографират" това, което е без някакъв дори намек за "романтична игра", за амбивалентно отношение. АБВ, 1989, бр. 27, 4.

— Фр. ambivalent.

Списък на думите по буква