АМБИВАЛЀНТНОСТ

АМБИВАЛЀНТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1. Книж. Двойственост, двузначност, противоречивост. — Интересно е, че.. се оформят в него [младежа] като доминанти не идеите сами по себе си, не и емоциите, а една своеобразна амбивалентност идея — чувство. Л. Дилов, МСПА, 45.

2. Псих. Състояние, при което у някого се проявяват едновременно противоположни, взаимно изключващи се чувства или мисли за нещо, някого.

— От лат. ambo 'двама' + valens, -ntis 'имащ сила' през нем. Ambivalenz.

Списък на думите по буква