АМБИЛО̀ГИЯ

АМБИЛО̀ГИЯ ж. Езикозн. Двусмислица, която е резултат от особено подреждане на думите, напр.: Пет корита и Петко рита на чешмата.

— От лат. ambo ’две’ + гр. λόγος ’дума, реч’.

Списък на думите по буква