АМБЍЦИЯ

АМБЍЦИЯ ж. 1. Силно желание, стремеж към постигане на нещо. Работа в станцията почти нямаше, пък и колкото имаше, раздавачът я вършеше сам с готовност и с някаква скрита амбиция. Й. Йовков, ПК, 108. Тези творци дават пример за работа на всички други младежи, които имат едно основно и много ценно качество — благородната амбиция да не останат назад. Г. Караславов, ПМ, 82. Джупунката бе подтиквала някога мъжа си към смели сделки,.., беше пестила и живяла със стисната душа, за да забогатеят един ден. Постепенно тая амбиция се превърна от мечта в определен план. Ем.ъ?танев, ИК I, 240-241. Имам амбицията да се подготвя добре за изпита. △ Нямам амбиции за нищо. △ Той върши всичко с амбиция.

2. Силно изострено честолюбие; самолюбие, гордост. Беше дошло най-после време някогашният прост и ка̀лен селянин да заживее с амбициите и славолюбието на някакъв малък завоевател. Кр. Велков, СБ, 43. Развихрената у него амбиция заедно с ужаса, че популярността на Раковски може да го унищожи, че ще иде всичко на халос, ако не се вземат бързи мерки, го караше да не залага вече само на румънците;.. Касабов потърси други пътища на действие. Ст. Дичев, ЗС I, 432. Те искат сметка. Сметка за хилядите млади момци, хвърлени в устата на чудовището, за децата на народа, избити за угодата на луди управници, за амбицията на една анормална коронована глава. .. Л. Стоянов, Х, 166. Той постъпи така само от амбиция. △ Болни амбиции. Дребни амбиции.

— От лат. ambitio през фр. ambition.

Списък на думите по буква