АМБОЛЯ̀СВАНЕ

АМБОЛЯ̀СВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от амболясвам.

Списък на думите по буква