АМБРЕА̀ЖЕН

АМБРЕА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни. Техн. Прил. от амбреаж. — Резервно жило имаш ли? Амбреажно жило. — Не. — Дай малко тел и едни клещи. Д. Цончев, ЛВ, 29.

Списък на думите по буква