АМБУЛА̀НТЕН

АМБУЛА̀НТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Който се движи от място на място, за да упражнява търговията или професията си. Вън, пред портите, стоеше евреинът Арон — амбулантен търговец на манифактурни стоки — той държеше коня си, натоварен с двата грамадни сандъка на подвижния му магазин. Г. Райчев, Избр. съч. I, 123. Единият беше Филката, другият — амбулантният манифактурист Хахамику, който пътуваше със стоката си на гръб от село на село. Д. Немиров, Д № 9, 55.

2. Който се извършва не в определено, закрито помещение, а на различни места. Амбулантна търговия.

— От лат. ambulans, -ntis ’разхождащ се, пътуващ’ през нем. Ambulant.

Списък на думите по буква