АМБУЛА̀НТНО

АМБУЛА̀НТНО. Нареч. от амбулантен. Най-големият му син помагаше в работилничката с намерение да поеме занаята на баща си, .. , а най-малкият — още дете — се учеше самостоятелно в първите стъпки на търговията, като продаваше амбулантно безопасни игли. Д. Димов, Т, 73.

Списък на думите по буква