АМБУЛАТО̀РНО

АМБУЛАТО̀РНО. Нареч. от амбулаторен (във 2 знач.). Лекувам се амбулаторно.

Списък на думите по буква