АМЀБА

АМЀБА ж. Най-простото едноклетъчно животно, което е микроскопично по размери и няма постоянна форма. Микроскопът откри пред мене един вълшебен свят със свой живот, .. Капчицата е амеба, която се движи между нишки от спирогира. Б. Ангелов, ЗМ, 5.

— От гр. Bμοιβή ’изменение’.

Списък на думите по буква