АМЕНОРЀЯ

АМЕНОРЀЯ ж. Мед. Липса на менструация у полово зряла жена.

— От гр. B ’без’ + μην, μηνός ’месец’+ ρέω ’тека’.

Списък на думите по буква