АМЕРИКА̀Н

АМЕРИКА̀Н м. Вид фабрично памучно грубо платно, което се употребява за чаршафи, подплата и пр. По онова време, поради внасянето на американа, производството на широките памучни платна, .. , било започнало да запада. Т. Влайков, Пр I, 101. Жените се обличаха еднакво. . Бельото им дълго съхнеше на въжетата, за да може да се поизбели жълтият американ. М. Грубешлиева, ПП, 33. Нонка издействува от стопанството американ и уши за двамата престилки. И. Петров, НЛ, 55. Иззад познатото перде от евтин американ се мярна русата глава на Клавдия. Д. Добревски, БКН, 119.

— От собств. — Захарий Княжески, Практическо ръководство за шелководство (превод), 1860.

Списък на думите по буква