АМЕРИКА̀НЕЦ

АМЕРИКА̀НЕЦ, мн. ‑нци, м. 1. Мъж от някой от народите, населяващи Северна и Южна Америка.

2. Мъж от населението на Съединените американски щати. Ние влязохме свободно в Белия дом — резиденцията на президентите. . Влязохме в залата, там се яви пред нас един млад американец, покани ни да разгледаме салоните, в които се допуща публиката. Ал. Константинов, БПр, 57. Един от учителите на младата генерация европейски писатели, американеца Торо, заявява, че той не би говорил сам за себе си, ако би имало други хора да познава тъй, както себе си познава. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 31. Пред мен излиза един висок американец. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 177.

Списък на думите по буква