АМЕРИКАНИЗА̀ЦИЯ

АМЕРИКАНИЗА̀ЦИЯ ж. Придобиване на американски вид, дух с възприемане на черти от американския начин на живот. Американизация на Европа.

Списък на думите по буква