АМЕРИКА̀НКА

АМЕРИКА̀НКА1 ж. 1. Жена от някой от народите, населяващи Северна и Южна Америка.

2. Жена от населението на Съединените американски щати. Една американка-ученичка се сприятелява с нашата българка. Ал. Константинов, БГ, 16. Майка ми е американка, но баща ми е българин. Неговата страна е родина на Спартак, родина на богомилството, това кътче на земята, където блесна първата искра на хуманизма. П. Бобев, К, 64. Минаваха и богато облечени англичанки и американки, които идваха в банката да осребрят чековете си. Д. Спространов, С, 13.

АМЕРИКА̀НКА

АМЕРИКА̀НКА2 ж. 1. Печат. Вид печатарска машина за малки печатни произведения, при която натискът се извършва от плоча. Позивите се печатаха на американка.

2. Техн. Специален апарат за промиване на златоносен пясък.

Списък на думите по буква