АМЕРИКА̀НСКИ

АМЕРИКА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от американец и от Америка. И когато се говори за американска култура, трябва да се има пред вид, че именно емигрантите стоят на челно място. Тук е Айнщайн, тук е Томас Ман, тук е Стоковски. Г. Белев, КВА, 249. Американско знаме. Американски градове. Американски колеж. Американски вестник. Американски темп на живот. Американски филми. // За училище — в който се изучава английски език и се изучават дисципливи, свързани с живота в Съединените американски щати. Цели две години те живяха заедно в малката дървена колиба край реката. През това време Бенка завърши американската прогимназия, можеше свободно да чете, да разговаря и да пише на английски език. Ал. Бабек, МЕ, 25. Американски колеж.

2. Като същ. американско ср. Америка.

Американска лоза. Вид лоза, устойчива на филоксерата, използувана в нашето лозарство като подложка на всички лози. Американски ножици. Овощарски ножици, на които резецът се движи с теглена спирална пружина. Американско наддаване. Наддаване при лотария, при което за един предмет всеки от участниците прибавя по някаква сума.

АМЕРИКА̀НСКИ

АМЕРИКА̀НСКИ нареч. Обикн. в съчет.: По американски. По начин, типичен, присъщ за американците. На станцията пристигнахме съвсем по американски — едва една минута преди тръгването на трена. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн.3, 53. Хаджи Смион. . , носеше шаячни възкъсички панталони до колене.., и сиво шаячево сетре, на което дясната половина на гърба имаше възчерен цвят, а лявата — по-белезняв, .. — По модата в Америка, американски, — казваше той. Ив. Вазов, Съч. VIII, 15-16. Вечерята беше, за разлика от други подобни вечери, приятна и интересна. Сервираха по американски — чиниите поставяха върху миниатюрни салфетки, а навсякъде наоколо блестеше полираната махагонова повърхност на масата. Б. Йосифова, БЧМ, 106.

Списък на думите по буква