АМЕРИКА̀НЧЕ

АМЕРИКА̀НЧЕ1, мн. ‑та, ср. 1. Дете на американец.

2. Разг. Млад американец. Метне се, да речем, някое американче на аероплана, за два дни обиколи всичките земни кълбета и си кацне пак у дома. Чудомир, Избр. пр, 156.

АМЕРИКА̀НЧЕ

АМЕРИКА̀НЧЕ2, мн. ‑та, ср. Разг. Стъклено, пъстро топче за игра.

Списък на думите по буква