АМЍГДАЛ

АМЍГДАЛ м. Остар. Бадем; мигдал. Те послушаха, и на другия ден Аароновата тояга беше ся разцветнала и родила амигдали. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 252.

— От гр. Bμύγδαλος.

Списък на думите по буква