АМЍД

АМЍД м. Хим. Съединение, което се получава чрез заместване на водородни атоми в амоняка или в първични и вторични амини с киселинни радикали.

— От гр.

Списък на думите по буква