АМИДОФЀН

АМИДОФЀН м. Апт. 1. Само ед. Лекарство, използвано за спадане на висока температура и др.; пирамидон.

2. Отделна таблетка от това лекарство.

— От гр.

Списък на думите по буква