АМИЛ

АМИЛ-. Първа съставна част на сложни химически термини, която показва, че в състава на съединенията има скорбяла, напр.: амилопектин и др.

АМЍЛ

АМЍЛ, мн. няма, м. Хим. 1. Органичен едновалентен въглеводороден радикал, съдържащ пет въглеродни атома; амилов радикал.

2. Безцветна въглеводородна течност с парлив вкус и етерен мирис.

— От гр. Fμυλον ’скорбяла’.

Списък на думите по буква