АМИЛОЍД

АМИЛОЍД, мн. няма, м. 1. Хим. Продукт, който се получава при действие върху целулозата с концентрирана сярна киселина.

2. Мед. Белтъчно вещество, което се явява в тъканите на черния дроб, далака и други органи на човека и животните вследствие на нарушения на обмяната на веществата (при рак, туберкулоза, инфекциозни заболявания и други подобни процеси).

3. Бот. Вещество, което се отлага в растенията като запасен хранителен продукт.

Списък на думите по буква