АМЍН

АМЍН междум. 1. Заключителен възглас в молитви, проповеди и под. за изразяване на потвърждение за нещо; истина е, така е. — А с що е силен дух человечески? — попита Тедосий. — С добротата, с кротката безмълвна доброта, която Исус Христос всади в сърцето человеческо за веки веков. Това ще е моето оръжие и моето слово. Амин! Ст. Загорчинов, ДП, 390. И мен ми е мерак / по-скоро да река: "Амин, Христос възкресе!" П. П. Славейков, Събр. съч. III, 67. Салт амин не е молба. Послов., П. Р. Славейков, БП II, 103. Амин сандък не пълни. Послов., П. Р. Славейков, БП I, 31.

2. За пожелание нещо да се сбъдне, да стане (при благословия, пожелание); така да бъде, да стане. — Радост и щастие на всички! Амин! Й. Йовков, Разк. I, 202. — Деца, на добър ви час и добри печалби! — Амин!Чул те господ! К. Петканов, СВ, 11. Амин, дай боже!

3. Като същ. Край, завършек. Дорде дохождале до черковните врата, то утреннята дохождала до своя "амин". Л. Каравелов, Съч. VII, 71. Вир студен / из дънер престарял приветно татък блика, / а там премъдрили се вече три бинлика / със нашенски нектар — като сълза пелин, / утеха в мъката, на радостта амин. К. Христов, Избр. ст, 229. От амина до амина. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 15.

До амина. На вечни времена, всякога, до края на съществуването на света, през вековете. Тъй е от памтивека, тъй ще бъде до амина. П. Стъпов, ЖСН, 183. Най-подире календарът бае: / да помине кой както желае, / днес и утре до век до амина! / Ей дружина, весела година! П. Р. Славейков, НМК, 75. — Идваше Нова Година. До година, до амина! Г. Величков, НУ, 15. "Жива и здрава Нова година, / тази година и догодина, / до година до амина."

— Евр. през гр. Dμην.

АМЍН

АМЍН м. Диал. Момент, време. Они, като видели, дека че им откара гьоло,.. фанали да си шушукат там по гяволски, като да го утепат. Арно, ама баш у тоя амин пошли воловето да пият вода на гьоло. Нар. прик., СбНУ XLV, 380-381.

Намери ме на (у) амин áаñ. Диал. Свари ме, улучи ме в добро разположение и се възползва от това.

Списък на думите по буква