АМЍНО

АМЍНО-. Хим. Първа съставна част на сложни термини, която показва, че в състава на съединенията има амоняк, аминогрупа, напр.: аминобензол, аминокиселина.

Списък на думите по буква