АМИНОГРУ̀ПА

АМИНОГРУ̀ПА ж. Хим. Групата NH2, която се съдържа във всички първични амини. Йонообменните групи на катионите могат да бъдат най-разнообразни, а именно сулфогрупи — .., карбоксилни — .., фосфатни — .. и др., а при анионите — аминогрупи. Л. Дряновска-Нонинска, ЙСЧ, 11.

Списък на думите по буква