АМИТО̀ЗА

АМИТО̀ЗА, мн. няма, ж. Биол. Просто деление на клетъчното ядро.

— От гр. B ’без’ + μίτος ’нишка’.

Списък на думите по буква