АМНЀЗИЯ

АМНЀЗИЯ ж. Мед. Загубване на паметта за определено време при органическо заболяване на главния мозък и след нараняване или контузия (травма) на черепа, кома, патологичен афект и др. — Такива случаи са чести в практиката ни. Частична амнезия се казва загубване на паметта за определени неща. Л. Дилов, МСП, 157. Само че ние отбягвахме да мислим за него, защото тогава напрежението около Главния рязко се повишаваше и силовото поле заплашваше мислите ни от невъзвратимо разпадане, наричано от земните жители амнезия. А. Наковски, БС, 97. Органична амнезия. Психогенна амнезия.

— От гр. ά ’без’ + μν\στις ’спомен, памет’.

Списък на думите по буква