АМНИО̀Н

АМНИО̀Н м. Биол. Вътрешният слой на зародишната ципа у висшите гръбначни — бозайници, влечуги, птици.

— Гр. Dμνιον.

Списък на думите по буква