АМНИО̀ТИ

АМНИО̀ТИ само мн. Зоол. Висши гръбначни животни (влечуги, бозайници), приспособени към развитие на суша, у които през ранните стадии на развитие се образуват особени зародишни обвивки (в това число и амнион).

— От гр. άμνιώτης.

Списък на думите по буква