АМНИСТЍРАНЕ

АМНИСТЍРАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от амнистирам и от амнистирам се. Българското правителство,.. , действуваше с похвална енергия — и Високата порта биде принудена да обещае амнистирането на бежанците и освобождението на затворниците. П. К. Яворов, Съч. II, 202.

Списък на думите по буква